Επικοινωνία
Λεωφόρος Ελλάδος 4, γραφείο 201, 8020, Πάφος, Κύπρος
Ταχυδρομική θυρίδα: 62244, Τ.Κ.: 8062, Πάφος, Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση Κύπρος
Ταχυδρομική θυρίδα: 32075, Τ.Κ.: 56410, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ταχυδρομική διεύθυνση Ελλάδα
Medfron Assistance
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 030 410
Πολιτική απορρήτου