Διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών βοήθειας
Medfron Assistance
Προσφέρουμε ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την οργάνωση ιατρικής, ενημερωτικής, τεχνικής και άλλων συναφών τύπων βοήθειας σε ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες υπηρεσιών βοήθειας, τουριστικούς πράκτορες και ιδιώτες.
Οι μέθοδοί μας
Η επιτυχημένη πορεία μας οφείλεται στη δημιουργία ενός συστήματος στενής επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας μας, του πελάτη και του παρόχου υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται επαγγελματικά και έγκαιρα, με αποτελεσμα ο πελάτης να μπορει να ελέγχει τα έγγραφα μιας ολοκληρωμένης δουλειάς.
Παρέχουμε:
Έμπειροι ειδικοί παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ο κύριος στόχος μας είναι ο συνδυασμός ταχύτητας, ποιότητας και αποτελέσματος.
Επαγγελματική εξυπηρέτηση
Ατομική προσέγγιση σε όλους τους συνεργάτες
Ταυτόχρονα, μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρη ιδιωτικότητα και υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο.
Διαφάνεια και εντιμότητα
Διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα εντιμότητας, διαφάνειας και ηθικής συμπεριφοράς με κάθε συνεργάτη.
Ταχύτητα και ελάχιστο κόστος
Η μη χρήση μεσαζόντων εξηγεί τις προσιτές τιμές και την υψηλή ταχύτητα παροχής υπηρεσιών.
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επιχείρηση πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια των προθέσεων. Συζητώντας ανοιχτά τους όρους συνεργασίας, βρίσκουμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Προσκαλούμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας σε αυτού του είδους την συνεργασία.
Η εταιρεία Medfron Assistance διαθέτει ανεπτυγμένη υποδομή για να παρέχει στους συνεργάτες της την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών(ιατρικών, τεχνικών, πληροφοριακών κτλ.)
Medfron Assistance
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 030 410
Πολιτική απορρήτου