კონტაქტები
საბერძნეთის სახელობის გამზირი 4, ოფისი 201. 8020, პაფოსი, კვიპროსი
აბონენტის ყუთი: 62244, ინდექსი: 8062, პაფოსი, კვიპროსი
საფოსტო მისამართი კვიპროსი
აბონენტის ყუთი: 32075, ინდექსი: 56410, სალონიკი, საბერძნეთი
საფოსტო მისამართი საბერძნეთი
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა