სამედიცინო ევაკუაცია და რეპატრიაცია
სამედიცინო და სატრანსპორტო მომსახურება ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ბიზნეს სფეროა. ჩვენი სპეციალისტები სასწრაფოდ და გულდასმით სწავლობენ ყველა სიტუაციას, რომელიც მოითხოვს პაციენტის ტრანსპორტირებას: ბიუჯეტიდან და დოკუმენტაციის გაფორმებიდან დაწყებული პაციენტზე დაკვირვებამდე მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ყველა ეტაპზე.
სამედიცინო–სატრანსპორტო მომსახურება
ეანიმაციული მანქანა
რანსპორტირების ყველა შესაძლო სახეობა: თვითმფრინავით, რეგულარული ან ჩარტერული რეისით, გემით ან ბორნით, მატარებლით
აჰაერო სასწრაფო დახმარება (სამედიცინო ვერტმფრენი ან საჰაერო სასწრაფო დახმარების თვითმფრინავი)
ასტუმროების და ბილეთების დაჯავშნა
აცხოვრებლის ქირაობა სამედიცინო დახმარებით
ამედიცინო აღჭურვილობის დაქირავება
ედიკამენტების მიწოდება
ევაკუაციაშიჩართულსამედიცინოპერსონალსუნდაჰქონდესშესაბამისისპეციალობა, მუშაობისლიცენზიადაპირადიდაზღვევა. ვახორციელებთნებისმიერისირთულისსამედიცინოევაკუაციასდატრანსპორტირებას.
ევაკუაციაშიჩართულსამედიცინოპერსონალსუნდაჰქონდ-
ესშესაბამისისპეციალობა, მუშაობისლიცენზიადაპირადიდაზღვევა. ვახორციელებთნებისმიერისირთულისსამედიცი-ნოევაკუაციასდატრანსპორტირებას.
ევაკუაციაშიჩართულსამედიცი-
ნოპერსონალსუნდაჰქონდ
ესშესაბამისისპეციალობა, მუშა-
ობისლიცენზიადაპირადიდაზღვევა. ვახორციელებთნებისმიერისირთუ-
ლისსამედიცინოევაკუაციასდატ-
რანსპორტირებას.
ნეშტების რეპატრიაცია
აჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
ორმატიული აქტების რეგისტრაცია
რთიერთქმედება ხელისუფლებასთან და მესამე მხარეებთან
ამთავრობო უწყებებთან მუშაობა
აკონსულო დოკუმენტაციის მომზადება
რანსპორტირების საკითხების მოგვარება
სამწუხაროდ, ზოგჯერ არის უცხოეთში ტურისტების გარდაცვალების შემთხვევები. ეს ყოველთვის დიდი ტრაგედიაა დაზღვეულის ახლობლებისთვის. ნეშტების რეპატრიაცია მოითხოვს გამოცდილებას, სიზუსტეს, ყურადღებას და რეგულაციების ცოდნას.
რეპატრიაციის აუცილებლობის გაჩენის მომენტიდან, ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი გამოცდილი თანამშრომელი გადადის სატელეფონო სატელეფონო სადღეღამისო რეჟიმში, მზადაა განუწყვეტლივ მიაწოდოს ინფორმაციაგარდაცვლილის ახლობლებს. ჩვენ ვურთიერთობთ მესამე პირებთან, მორგთან, პოლიციასთან, სამედიცინო დაწესებულებებთან, საელჩოებთან და საკონსულო განყოფილებებთან, ვამზადებთ ყველა საჭირო საბუთ.
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა