ის-ტექნოლოგიები
2012 წელს, დავიწყეთ რა მუშაობა საასტინენტო კომპანიად, ჩვენთვის ცხადი გახდა, რომ თანამედროვებიზნესი ვერ განვითარდება მომხმარებლებთან გრძელვადიანი ურთიერთობების დამყარების გარეშე, კომუნიკაციის ყველა არხის გაერთიანებითა და ყველა ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით. ასეთი რესურსია CRM პროგრამა (Customer Relationship Management, ანუ „Customer Relationship Management“).
სისტემის დეტალები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზარზე არსებობს უამრავი წინადადება CRM პროგრამის შეძენისა დაშემდგომი მხარდაჭერისთვის. ამ შეთავაზებების განხილვითა და ჩვენი ბიზნესის ყველა საჭიროებისა და შესაძლო შეცდომისგათვალისწინებით, მივხვდით, რომ სრულყოფილად შესაფერისი პროდუქტი არ არსებობს. შემდეგ გადაწყდა პროგრამის შექმნა, რომელიც საუკეთესოდ დააკმაყოფილებს ჩვენსმოთხოვნილებებს, შეასრულებს და აკონტროლებს მთელი ბიზნესის პროცესებს, რათა არ დავუშვათშეცდომები და შევძლოთ მეტი გამოიმუშავოთ.
ჩვენი CRM პროგრამისტების მიერ შექმნილი QUARK პროგრამა იდეალური ინსტრუმენტია ნებისმიერიდამხმარე კომპანიისთვის, ასევე სადაზღვევო კომპანიებისთვის. პროგრამის ფუნქციონალი საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ ურთიერთქმედება კლიენტთანმომსახურების ყველა ეტაპზე. პროგრამა თავად ახდენს ყველა განაცხადის სისტემატიზაციას დაორგანიზებას, ამის შესახებ გაცნობებთ, ხოლო ყველა დოკუმენტაცია ინტეგრირებულია ერთ სისტემაში, რათა თავიდან იქნას აცილებული დიდი რაოდენობით ქაღალდის დოკუმენტებთან მუშაობა.
გამორჩეული შესაძლებლობები
აფოსტო კლიენტის მოდულის დანერგვა (Email Server), რომელსაც პროგრამის კონფიგურაციის დაყენების შემდეგ, ავტომატურად შეაქვს მონაცემები ქეისში ელექტრონული ფოსტიდან, მონაცემთა ბაზის ზოგიერთი სტანდარტული ველის ავტომატურად შევსებით.
უშაობის კონტროლირებადი ეტაპები ყველა შემთხვევისთვის შეტყობინებების (სმს და ელ. ფოსტის) ავტომატური და არაავტომატური გაგზავნის შესაძლებლობით.
ესაძლებლობა ავტომატური შედარებისა მონაცემთა ბაზაში ამ გადახდის შემდგომ შეყვანასთან, აგრეთვე პროვაიდერების გადასახადების მონაცემთა ბაზაში გადახდის შესაძლებლობით, თითოეული სერვისისთვის თანხების დეტალური განაწილების შესაძლებლობით უარყოფითი ბალანსისა და მოგების ავტომატური თვალყურის მიდევნებით. ამ შემთხვევაში გადახდა რეგისტრირდება გადახდის კონკრეტულ წყაროზე (საბანკო ანგარიში, ორმხრივი ანგარიშსწორება, ნაღდი ანგარიშსწორება და ა.შ.).
კონომიკური ურთიერთობების ბალანსების მოპოვების შესაძლებლობა თითოეული მომხმარებლისა და მომსახურების მიმწოდებლისთვის ცალ-ცალკე, ასევე შემაჯამებელი ცხრილები ყველა მომხმარებლისთვის და მომსახურების მიმწოდებლისთვის წლის, თვის, დღისა და რეგიონების მიხედვით.
ითოეული მომხმარებლისა და მომსახურების მიმწოდებლისთვის ერთზე მეტი კომპანიის მონაცემების რეგისტრაცია, სააღრიცხვო პროცედურების ჩატარების შესაძლებლობა.
ითოეული თანამშრომლის ხელფასის თვალყურის დევნების შესაძლებლობა პრემიებისა და ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის გათვალისწინებით.
ადაწყვეტილებები კიბერუსაფრთხოებისა და ჰაკერული შეტევებისგან პროგრამების დაცვისთვის.
ПДФ ფაილების ოფლაინ რედაქტორი.
ელეფონი, სატელეფონო ზარების ჩაწერა, რასაც მოჰყვება ზარი ბაზიდან და მოსმენა. ქოლ ცენტრის ყველა ნომრისა და ყველა არხის ონლაინ მონიტორინგის შესაძლებლობა. გამავალი ზარების განხორციელების შესაძლებლობა ვებ ბრაუზერის გამოყენებით. ყველა ზარის დაკავშირება შესაბამის შემთხვევებთან პროგრამის მონაცემთა ბაზაში.
ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან CRM-ის დანერგვაში და მორგებაში თქვენი კომპანიის რეალურ საჭიროებებზე, ასევე ანაზღაურების ინტეგრაცია შემდგომი ტექნიკური მხარდაჭერით და ფუნქციონირების დაგეგმილი გაუმჯობესებით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ნიკოს იანნაკიდსს (support@medfron.com).
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა