სამედიცინო დახმარება
მოგზაურთათვის ყოვლისმომცველი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული ვიზიტი, სტაციონარული გამოკვლევა და მკურნალობა, სტომატოლოგიური მომსახურება, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება და სხვა სამედიცინო მომსახურება.
სამედიცინო სერვისები
ქიმის ვიზიტი სასტუმროში ან სახლში
ასწრაფო დახმარება
ოსპიტალიზაცია
ერძო და სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებებთან მუშაობა
ტაციონარული გამოკვლევა და მკურნალობა
ატელეფონო კონსულტაციები ზოგად ექიმთან 24 საათის განმავლობაში
ქიმის მოსვლამდე პირველადი დახმარების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
ელემედიცინის მომსახურება
მბულატორიული მკურნალობისა და ჰოსპიტალიზაციის ანაზღაურების გარანტია
ითოეული პაციენტისადმი ინდივიდუალური მიდგომა
ველა სახის დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით შენახვა და შესრულება (CRM პროგრამა)
ქიმთა საერთაშორისო საბჭოს მოწყობის შესაძლებლობა
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა