Ιατρική περίθαλψη
Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης σε ταξιδιώτες, εξέταση ασθενών σε ιατρειά, εξέταση σε ιατρικό κέντρο και νοσηλεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άλλες.
Ιατρικές υπηρεσίες
Επίσκεψη ιατρού σε ξενοδοχείο ή κατ’ οίκον
Ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Νοσηλεία
Συνεργασία με ιδιωτικά και δημόσια ιατρικά ιδρύματα
Εξέταση σε ιατρικά ιβρύματα και νοσηλεία
Τηλεφωνική υποστήριξη από γενικό ιατρό όλο το 24ώρο
Πληροφόρηση για τους τρόπους παροχής πρώτων βοηθειών πριν την άφιξη του ιατρού
Υπηρεσίες τηλεϊατρικής
Εγγύηση πληρωμής για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και νοσηλεία
Ατομική προσέγγιση σε κάθε ασθενή
Σύνταξη και τήρηση όλων των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (CRM πρόγραμμα)
Δυνατότητα διοργάνωσης διεθνούς συμβουλίου γιατρών
Medfron Assistance
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 030 410
Πολιτική απορρήτου