Προς τους συνεργάτες μας
Η επιτυχημένη πορεία μας στηρίζεται στη δημιουργία ενός συστήματος στενής επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας μας, του πελάτη και του παρόχου υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται επαγγελματικά και έγκαιρα, με αποτελεσμα ο πελάτης να λαμβάνει τα έγγραφα μιας πλήρως ολοκληρωμένης υπόθεσης
Οι μέθοδοί μας
Η εταιρεία Medfron Assistance διαθέτει ανεπτυγμένη υποδομή για να παρέχει στους συνεργάτες της την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών(ιατρικών, τεχνικών, πληροφοριακών κτλ.)
Η φιλοσοφία της εταιρείας
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια των προθέσεων. Συζητώντας ανοιχτά τους όρους συνεργασίας, βρίσκουμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Προσκαλούμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας σε αυτού του είδους την συνεργασία.
Medfron Assistance
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 030 410
Πολιτική απορρήτου