שרותים רגילים ופיננסים
סיוע מסוג זה כולל שירותים כגון איתור כבודה, טיפול במקרה איבוד מסמכים, שליחת הודעות חירום, הסדרת ביקור קרובי משפחה של החולים, החזרת ילדים למדינות מולדתם, הסדרת דיור במלון עד להחלמה מלאה והרבה אחרים
רשימת שירותים
תרגום ולגליזציה שלתיקים רפואיים
בקרה ואופטימיזציה של הוצאות המטופל
פיצוי בגין הפסדי מבוטחים
שירותים בנקאיים והצבת ערבויות תשלום
סיוע במקרה של אובדן מסמכים ומטען
ארגון החזרת קרובי משפחהשל החולה
כיסוי הוצאות שלהשותפים לפי ההסוכם
Medfron Assistance
+357 26 030410 :מספר ליצירת קשר
מדיניות חסיון ושמירה על פרטיות