სერვისი და ფინანსური მომსახურება
ამ ტიპის დახმარება მოიცავს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა ბარგის აღდგენა, დახმარება დაკარგული საბუთების აღდგენაში, გადაუდებელი შეტყობინებების გაგზავნა, ნათესავების ვიზიტის ორგანიზება ავადმყოფების მოვლისათვის, ბავშვების სამშობლოში დაბრუნება, სასტუმროში განთავსება გამოჯანმრთელებამდე და მრავალი სხვა.
სერვისების სია
ამედიცინო ჩანაწერების თარგმნა და ლეგალიზაცია
აციენტის ხარჯების კონტროლი და ოპტიმიზაცია
ადაზღვევო ზარალის კომპენსაცია
აბანკო მომსახურება და გადახდის გარანტიების განთავსება
ახმარება დოკუმენტების და ბარგის დაკარგვის შემთხვევაში
აციენტის ახლო ნათესავების დაბრუნების ორგანიზება
არტნიორების ხარჯების დაფარვა შეთანხმების მიხედვით
ანსახლებისა და ტრანსპორტის მომსახურების ორგანიზება
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა