ტექნიკური სერვისები
ტექნიკური დახმარება. მანქანის გაუთვალისწინებელი ავარიის შემთხვევაში, როდესაც მანქანა ვერ მოძრაობს, ან საგზაო შემთხვევის დროს, ყველა მძღოლს სურს მიიღოს კვალიფიციური დახმარება რაც შეიძლება მალე. ჩვენი კომპანიის მიერ მოწოდებული ტექნიკური დახმარების სერვისები მძღოლს ეხმარება მინიმუმამდე დაიყვანოს ფინანსური ხარჯები.
მომსახურებათა ჩამონათვალი
ეტყობინებების მიღება და კლიენტის იდენტიფიკაცია
აგზაო პოლიციისა და სასწრაფო დახმარების გამოძახება
ექნიკური დახმარება გზაზე
რანსპორტირება ავტოსერვისამდე
ანქანის გაქირავება
ძღოლის მომსახურება
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა