Νομική υποστήριξη και υπηρεσίες
Μερικές φορές ο ασφαλισμένος καλείται να λύσει κάποια θέματα με τις αρμόδιες αρχές στο εξωτερικό, π.χ. προβλήματα με την αστυνομία ή την τοπική ασφαλιστική εταιρεία, που απαιτούν πρόσθετες δαπάνες για δικηγόρους, εκπροσώπους και μεταφραστές. Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες στον ασφαλισμένο πελάτη.
Κατάλογος υπηρεσιών
Αρχική δωρεάν νομική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου
Υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πελάτη σε δύσκολες συγκυρίες: σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας εγγράφων
Υπεράσπιση των συμφερόντων κατά τη διάρκεια της δίκης
Βοήθεια κατά την υποβολή αίτησης/δήλωσης στην αστυνομία
Εκπροσώπηση από δικηγόρο στην αίθουσα δικαστηρίου βάσει πληρεξουσίου
Βοήθεια σε προξενικές αρχές
Medfron Assistance
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 030 410
Πολιτική απορρήτου