იურიდიული დახმარება და მომსახურება
ზოგჯერ დაზღვეულს აქვს ურთიერთობა სხვა ქვეყნის ხელისუფლებასთან. მაგალითად, პრობლემები პოლიციასთან ან ადგილობრივ სადაზღვევო კომპანიასთან, რაც მოითხოვს დამატებით ხარჯებს იურისტების, წარმომადგენლებისა და მთარგმნელებისთვის. ჩვენს კომპანიას შეუძლია მოაწყოს ასეთი მომსახურება დაზღვეული კლიენტისთვის.
მომსახუებათა ჩამონათვალი
ირველადი უფასო იურიდიული კონსულტაცია ტელეფონით
ლიენტის უფლებების დაცვა რთულ ვითარებაში: ავარიის შემთხვევაში, დოკუმენტების დაკარგვისას
ასამართლოში ინტერესების დაცვა სამართალწარმოების დროს
ახმარება პოლიციის დასკვნის შედგენაში
ინდობილობის მიხედვით ადვოკატის ყოფნა სასამართლო დარბაზში
ახმარება საკონსულო დაწესებულებებში
Medfron Assistance
საკონტაქტო ნომერი: +357 26 030 410
კონფიდენციალობის პოლიტიკა